1-700-505-585

84R מסתורים

מתוך 2מוצר
תיאור:

פנלי 84R מהווים מערכת קלאסית ואידאלית
להצללה חיצונית דקורטיבית.
הפנלים מיוצרים מאלומיניום מעורגל ומעוצב
בצורת C וברוחב של 84 מ"מ.
ניתן להתקין את המערכת בזוויות הטייה שונות.
זוויות אלו אפשריות תודות לקונסטרוקציה
הייחודית המאפשרת השגת תוצאה אופטימאלית
בהתאם לתנאי השטח הקיימים.
ניתן להתקין מערכות אלו באופנים שונים:
אופקית, אנכית, זוויתי, משולב, ומעוגל.
ניתן לשימוש גם כחיפוי חיצוני.

כמות:
  • 84R מסתורים
  • 84R מסתורים
  • 84R מסתורים
  • 84R מסתורים
STGBEAUTIFUL WEB
TECHNOLOGY
בניית אתרים
© 2022 כל הזכויות שמורות